LIDMAATSCHAP

De contributie voor 2023 bedraagt € 35,00.

De contributie gaat voornamelijk op aan organisatiekosten voor onze vereniging. Daarom zijn wij genoodzaakt voor bepaalde activiteiten waaraan u deelneemt, een bijdrage te vragen, zodat de kosten worden gedekt.

De contributie wordt jaarlijks geïnd middels incassomachtiging.

Indien u van plan bent uw lidmaatschap te beëindigen, vragen wij u dit schriftelijk te doen vóór 1 november.

Het bestuur is genoodzaakt uw bijdrage voor een activiteit waarvoor u zich heeft opgegeven, te innen, ook al kunt u onverhoopt hieraan niet deelnemen. Natuurlijk mag u wel voor een vervangend lid zorgen.

VERGOEDING

Het is een goede gewoonte dat we een redelijke vergoeding geven aan de chauffeur, als we met haar auto op excursie of cursus gaan.